«Har ikke sjåførene på bossbilene glattkjøringskurs?»