«Vi kan gjennom prioritering nedkjempa einsemd, tilby auka aktivitet og sikre betre livskvalitet»