– Å koma i dialog med dei og få endra på deira planar er heilt fåfengt