Vi er på ville vegar om det ikkje skal vera rom for å driva landbruk i Fjell