– Sjøvegen ligg der, klar til å verte teken i bruk