Mens våre barn og barnebarn kjemper for miljøet, er det bompenger vi godt voksne diskuterer