– Det heng ikkje på greip å peika ut Møvika som lokalsenter for vestsida

Silje Ulveseth meiner det er Ulveset som er det naturlege lokalsenteret på vestsida, ikkje Møvika.

DEBATT: Trur leiinga i Øygarden at å svare på innspel frå innbyggjarane er det same som å lytte? Trur leiinga at dialogmøte er det same som å koma innbyggjarane i møte?

Les hele saken med abonnement