Vi gleder oss over at vi har brobyggeren Georg med oss