Gløym ikkje vestsida

  • Utbetring av Vestsidevegen har vore etterlyst i mange år. Like lenge har det vore lova å gjere noko med vegen. Anette Saksvik etterlyser trafikksikker veg. FOTO: Arkiv