Lukka system gir grobotn for mistanke

  • Openheit om det som skjer i det offentlege, er avgjerande for den tilliten vi som innbyggjarar har til det som blir bestemt. FOTO: Pixabay (illustrasjonsfoto)