Viktige tiltak både for ungdom og samfunnet

  • Basecamp bidrar til å hindra at ungdom fell utanfor. FOTO: Inger Elise J. Økland (arkiv)