Må gripa parkeringssjansen no

  • No har ein grunneigar i området foreslått ei løysing på problema, all honnør til han. FOTO: Arkiv