Bør vurdera andre løysingar enn ein ny fregatt

  • Det er førebels ikkje tatt stilling til kva som skal skje med KNM Helge Ingstad. FOTO: Bendik Skogli/Forsvaret