Paradokset med bompengar

  • Det er vanskeleg å sjå for seg at heile regionen får utvikla seg slik vi ønskjer utan at det fører til auka trafikk. FOTO: Kyrre Styve (arkiv)