Bioteknologinemnda stiller urimeleg vilkår

I Noreg er eggdonasjon ikkje tillete, medan sæddonasjon er det. Eit fleirtal i bioteknologinemnda opnar no endeleg opp for å tillata eggdonasjon, men dei stiller nokre vilkår som i praksis vil føra til at tilbodet neppe kjem barnlause kvinner til gode.

  • babyføtter_freeimages.jpg FOTO: freeimages.com (illustrasjonsfoto)
Bli abonnent og les videre

Vestnytt i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 109,-/mnd. Utan bindingstid.