Konkurranse om toppjobbane hadde gitt meir autoritet