Det må bli riksveg med fire felt

  • Den nye vegen nordover er mellom anna planlagt med ei fritt frambygd bru over Fjæreidpollen med ei lengde på 510 meter. FOTO: Multiconsult