«Eksempelet det ofte blir vist til, er Sund kommune sitt mottak av flyktningar frå Bosnia»

LEIAR: Engasjementet for Bosnia i Sund blei melloma anna drive fram av enkeltpersonar i lokalsamfunnet, slik vi ser Unni Instefjord i fleire år har vore engasjert i Ukraina, skriv VN på leiarplass.

Det gjekk ikkje mange timar etter krigsutbrotet i Ukraina, før eldsjeler over heile Noreg var i gang med å organisere hjelp til dei sivile som blir ramma av krigen.

Les hele saken med abonnement