«Manglande evne til å vera open, audmjuk og inkluderande er grunnen til at Rune Lid måtte gå»

Nei, problemet var ikkje at det vart stilt for høge krav til kommunedirektøren.

Les hele saken med abonnement