«Manglande evne til å vera open, audmjuk og inkluderande er grunnen til at Rune Lid måtte gå»

Nei, problemet var ikkje at det vart stilt for høge krav til kommunedirektøren.

  • Redaksjonen

Les hele saken med abonnement