Viktige grasrotmidlar

Mange lag og organisasjonar tapte ei viktig inntekt då forbodet mot speleautomatar kom i 2007. Det er lenge sidan no, men framleis er det mange som slit med å erstatte desse inntektene.

  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill