Kva kan du gjere for nynorsk?

I Øygarden ser me at nynorsken er under press, og det er viktig at skulane, barnehagane, og ikkje minst myndigheitene tek det på alvor, skriv Øygarden Mållag i dette lesarinnlegget.

Torsdag 12. mai feirar me Nynorskdagen. På denne dagen vil me oppmoda alle til å vera med på gjera nynorsk synleg, skriva nynorsk og vera stolte av det!

Datoen er ikkje tilfeldig: 12.

Les hele saken med abonnement