Difor står ikkje bompengelista like sterkt i Øygarden