Foto: Marit Kalgraf

Den som fryktar konglo

Som ein oppvarming på årets påskekrim som startar på vestnytt.no skjærtorsdag, kan du no lese om att påskekrimen frå 2015. Gled deg til fortsettinga!