Trollsalen i Svartafjellet

  • 65.000 kubikk med stein måtte bort for å gje plass til det nye reinseanlegget. FOTO: Karstein Sæverås