Rita og Stein Frode angrar ikkje eit sekund på at dei flytta frå leilegheit i byn til huset på Høgøyna. Foto: Karstein Sæverås

– Her ute kosar me oss heile familien

Høgøyna er eit sommarparadis for hyttefolk, men øya har også to fastbuande og ein hønseflokk.