Da redningsdykkeren ble satt ut av spill, ble en spesiell interesse redningen