Vil få historia om Elise Dethloff fram i lyset

  • På Rong står bautaen til ære for Elise Dethloff og mannen hennar Hans Dethloff. Historia om Elise Dethloff er også ei historie om den første kvinnelege legen i Bergen, i ei tid der det var ein kamp for ei kvinne å verta lege. FOTO: Anne Jo Lexander