John flyttet med familien sin fra Sør-Korea for å bygge ny bro til Sotra