Ingrid Bu Kvamme og Lotte Knabben var blant de mange som avsluttet fakkeltoget med å kaste marint avfall i bosscontaineren. Foto: Erik Bentdal Støverud

Valfartet til minneseremoni

Mange møtte opp for å minnes gåsenebbhvalen som satte plastforurensning på dagsorden både lokalt, nasjonalt og globalt.