Slik løste Ulveset-klassen det da de ikke fikk reise på tur sammen