«Du kjem til å sjå ut som ei flyndre når sommaren er over»

  • Det kan vera vanskeleg å plukka ut dei gode bøkene når ein først får tid til å lesa. I år har vi bede biblioteka om råd. FOTO: Marit Kalgraf (arkiv)