Nina Bru forsyner familien med grønnsaker fra egen åker, og selger resten. Foto: Inger Elise J. Økland

Her dyrker familien det de trenger til middag

For et år siden tok Nina Bru hjemmedyrkingen et steg videre. Overskuddet fra åkeren selger hun.