Konglo har fått en søster i Minneapolis. Den ble avduket med Dronning Sonja til stede