Stive priser som ikke alltid samsvarer med kvaliteten