– Vi gjør så godt vi kan for at hverdagen skal være tilstede