Etter 20 år er museet blitt ein del av bygda

  • Styrar Jenny Heggvik ønska sundordførar Kari-Anne Landro velkommen til Nordsjøfartmuseet, som har blitt eit viktig kulturhus i kommunen. FOTO: Karstein Sæverås