Vil bruke sparepenger på Hjelme gamle kyrkje

  • Bildet fra 7. juni viser at den omfattende rehabiliteringen er i gang på Hjelme gamle kyrkje. FOTO: Ottar Vik