På denne skulen hadde ikkje elevane berre heimeundervisning