«Jeg har ikke lyst til å bli pensjonist og dyrke meg selv»

  •  Det er viktig å ta vare på og bruke naturen. Når er sted er tilrettelagt for friluftsaktiviteter, får man lyst til å bo der, mener Bjørn Christensen.