Inntektssvikt, men Get Eiendom AS går fremdeles så det griner