Inntektene til Landro Elektro AS bare vokser, viser regnskapet