2022-regnskapet til Pulmihavet AS er klart. Pilene peker oppover.