Bratt fall i inntektene til Øyane Prosjekt AS. Sank med 28,2 prosent.