Gullår for Salmoncuts AS. Marginen har ikke vært høyere på fem år.