Høyeste beløp siden 2014: eierne av SSP AS tok ut tre millioner kroner i utbytte