Inntektssvikt, men Silwer AS går fremdeles så det griner