Gullår for Bergen Plastics Rubber Solutions AS. Marginen har ikke vært høyere på 24 år.