Kraftig innteksvekst for Target Import AS, men likevel røde tall