2022-regnskapet til Mons Semshaug AS er klart. Pilene peker nedover.